Valná hromada MKB

12.12.2014 15:13

Valná hromada bude v sobotu 20.12.2014 v Lidovém domě v Lysicích.
Registrace mužstev do sezóny 2015 bude od 16:00 - 17:00.
Valná hromada začne v 17:15 hod.
Registrace bude možná do 31.12.2014, po tomto termínu nebude možné mužstvo zaregistrovat do ročníku 2015.

 

Náš zástupce se zúčastní valné hromady, která se bude týkat:

Změny o kterých se bude diskutovat a bude rozhodovat VH:

- změna vzdálenosti zdi ze 3m na 5m.

- vyřešit překládání zápasů

- přidat 1 hrací den (středa, čtvrtek, pátek odpoledne ??)

 

Změny schválené VV:

- změna v zasílání zápisů – zápisy se vypisují 2x (zůstává beze změny), vedoucímu soutěže posílá zápis pouze domácí tým a to vždy originál – poštou nebo v el. formě. Pokud posílá elektronicky, originál si uschová pro kontrolu. SMS posílá 1x správci sítě vždy domácí tým - zůstává stejné.

- brankář nesmí chytat aut rukou

- navýšení pokuty na 500,-kč za pozdě odeslaný zápis

- registrace hráčů: hráči, kteří nebudou mít na začátku soutěže registrační průkaz, nastoupí na OP, půl sezónu mohou dohrát na OP, poté mají povinnost se v letní přestávce zaregistrovat, v opačném případě již nesmí do podzimní části sezóny zasáhnout.

(registrační termíny budou vždy: před začátkem soutěže: listopad, prosinec, leden, únor - poštou (tzn. datum odeslání nejpozději do 28.2. daného roku), v půli soutěže: do 8.7. daného roku - poštou, (tzn. datum odeslání nejpozději do 8.7. daného roku - bez výjimky !!!)